มะม่วงบวชชี

Yields: 1 Serving

วัตถุดิบ

0/7วัตถุดิบ
    ชั้นที่ 1
  • ชั้นที่ 2

วิธีทำ

0/3วิธีทำ
  • ผสมชั้นที่1 ให้เข้ากัน
  • ผสมชั้นที่2 ให้เข้ากันปั่นจนเนียนละเอียด
  • จัดเสริฟ์ทีละชั้น

Recipes Categories

Recently View

Recommended