Our Product

Product information

ไซรัปรสกีวี

  • ชื่อผลิตภัณฑ์:
    ไซรัปผสมเนื้อกีวี (สำหรับขนมและเครื่องดื่ม) (ตรา เฟรชชี่)
    Syrup with Kiwi (For Dessert and Beverage) (Freshy Brand)
  • ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ
    น้ำเชื่อม 63.6%, น้ำ 20%, น้ำตาล 10.3%, น้ำเลมอนเข้มข้น 2%, สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330, INS 331 (iii)), เนื้อกีวี 1%, เกลือ 0.3%, สารกันเสีย (INS 202, INS 211), สีธรรมชาติ (INS 150d), สารให้ความข้นเหนียว (INS 466), วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซูคราโลส, แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม), สีสังเคราะห์ (INS 102, INS 133), แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ
 

ขวดบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์

เลขที่ อย.

เลขที่ Halal

ราคา

75 บาท

900  บาท

72-2-00442-6-0077

74 366 103 12 65

บรรจุ

710 มล.

ยกลัง (12 ขวด)